TR04 MÉTODOS DE MONITORAXE E AVALIACIÓN DA APLICACIÓN DAS SOLUCIÓNS