AG05 CAPTACIÓN E ALMACENAMENTO DE AUGA DE CHOIVA NA RÚA