Catálogo de solucións de deseño urbano
GUD - LUGO
O Concello de Lugo achega unha ferramenta de acción climática Proxecto LIFE Lugo + Biodinámico

SOLUCIÓNS de dEseño urbano GUD - LUGO

Este selector presenta un catálogo de 51 solucións de deseño urbano sostible para enfrentarse ao escenario do cambio climático e as consecuencias que se derivan para as contornas urbanas. Este proxecto pretende desenvolver unha estratexia de planificación cunha aproximación eminentemente práctica, polo que se centra en accións que permitan a medición dos seus efectos a través de indicadores. Ofrécese un panorama amplo de medidas de intervención urbana para ser aplicadas na Estratexia de Adaptación Climática en ámbitos residenciais de escala intermedia.

Pódese acceder ás solucións de varias maneiras. Están ordenadas por áreas temáticas. Para cada área seleccionáronse unha batería de solucións, accións ou estratexias. Pero é posible acceder a unha combinación flexible de diferentes solucións para ofrecer respostas de intervención integrada para os diversos escenarios e situacións que se expoñan. Para iso dispúxose un filtro de solucións por escala de intervención, temas e por fenómenos sobre os que se quere operar.

Areas temáticas de actuación:

Temas
 • Todos
 • Accesibilidade
 • Ciclo da auga
 • Economía circular
 • Espazos verdes
 • Participación
 • Transversais
 • Urbanismo bioclimatico
Escalas
 • Todos
 • Barrio
 • Cidade
 • Edificio
 • Rúa
Fenómenos
 • Todos
 • Calidade da auga
 • Calidade do aire
 • Concienciación
 • Enerxía
 • Erosión
 • Inundacións
 • Participación
 • Regulación climática
 • Ruído
 • Saúde
 • Seguridade
 • Seguridade vial
Title

AC01 XERARQUIZACIÓN VIARIA

Clasificación do viario basada na función desexada de cada vía: paso, distribución ou acceso

Ler Máis

AC02 DESENVOLVEMENTO ORIENTADO AO TRANSPORTE

Planificación dunha cidade integrada co transporte público

Ler Máis

AC03 XESTIÓN INTEGRAL DO TRANSPORTE PÚBLICO

Xestión integral de todos os modos sustentables de transporte para mellorar a súa competitividade

Ler Máis
Gestión del Aparcamiento

AC04 XESTIÓN DO APARCAMENTO

Redución da oferta de aparcamento na rúa

Ler Máis

AC05 ITINERARIOS PEONÍS

Rede de itinerarios peonís seguros, continuos e atractivos

Ler Máis

AC06 VÍAS CICLISTAS EN VÍAS DE DISTRIBUCIÓN

Vías e solucións ciclistas en vías de distribución, con interseccións a nivel

Ler Máis

AC07 XESTIÓN DA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCADORÍAS

Distribución de mercadorías na cidade dun xeito máis sustentable e seguro

Ler Máis

AC08 CAMIÑO SEGURO /CAMIÑO ESCOLAR

Mellora das condicións de seguridade nos espazos públicos e desenvolvemento de itinerarios peonís seguros

Ler Máis

AC09 CIDADE ACCESIBLE

Planificar a cidade para garantir o acceso reducindo o transporte

Ler Máis

AC10 RÚAS SAUDABLES DENTRO DE SUPERMAZÁS

Rúas orientadas cara os peóns, ciclistas e usuarios do transporte público

Ler Máis

AC11 INFRAESTRUTURAS CICLISTAS DENTRO DE SUPERMAZÁS

Soluciones ciclistas en vías de acceso y zonas interiores de mazás

Ler Máis

AG01 DESEÑO DE REDE/DRENAXE NATURAL

Red de drenaje de pluviales mediante sistemas basados en la naturaleza

Ler Máis

AG02 CAPTACIÓN E ALMACENAMENTO DE AUGA NOS EDIFICIOS

Incorporación de estruturas para almacenaxe de auga na edificación

Ler Máis

AG03 RETENCIÓN E INFILTRACIÓN DE AUGA NA EDIFICACIÓN

Incorporación de estruturas para retención e infiltración de auga

Ler Máis

AG04 EDAR BIOLÓXICA COMPACTA

Instalación de EDAR biolóxicas en vivendas sen conexión á rede de saneamento

Ler Máis

AG05 CAPTACIÓN E ALMACENAMENTO DE AUGA DE CHOIVA NA RÚA

Incorporación nos procesos de urbanización de superficies e elementos captadores de pluviais

Ler Máis

AG06 INFILTRACIÓN DE AUGA NA RÚA

Incorporación nos procesos de urbanización de elementos de retención e infiltración da auga de choiva

Ler Máis

AG07 RETENCIÓN E DEPURACIÓN

Incorporación nos procesos de urbanización de elementos retención e depuración da auga de choiva

Ler Máis

AG08 CAPTACIÓN E ALMACENAMENTO DE AUGA

Incorporar en los espacios comunitarios superficies captadoras del agua de lluvia y elementos para su almacenamiento

Ler Máis

AG09 SISTEMAS COMUNITARIOS DE INFILTRACIÓN

Incorporación nos espazos comunitarios de elementos de retención e infiltración da auga de choiva

Ler Máis

AG10 SISTEMAS COMUNITARIOS DE DEPURACIÓN

Incorporación non espazos comunitarios de elementos de retención e depuración da auga de choiva

Ler Máis

AG11 ZONAS DE ALMACENAMENTO DE AUGA

Incorporación na rede de espazos públicos e naturais de elementos para o almacenamento temporal ou permanente de pluviais

Ler Máis

AG12 ZONAS DE RETENCIÓN E INFILTRACIÓN

Incorporación na rede de espazos naturais de actuacións na paisaxe que favorezan a retención e infiltración da auga

Ler Máis

AG13 DEPURACIÓN DAS ESCORRENTÍAS EN CONECTORES FLUVIAIS/CURSOS DE AUGA

Incorporación aos conectores fluviais dun espazo amortecedor

Ler Máis

EC01 HORTAS URBANAS DE PROXIMIDADE (AGRICULTURA URBANA)

Hortas comunitarias ecolóxicas integradas no medio urbano

Ler Máis

EC02 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE REFUGALLO VERDE

Xestión do refugallo producido polo mantemento das zonas axardinadas

Ler Máis

EC03 PAVIMENTOS A PARTIR DE MATERIAIS RECICLADOS / DESCONTAMINANTES

Pavimentos que favorecen a reducción do impacto ambiental

Ler Máis

EC04 BICICLETAS E VMP COMPARTIDAS/ALUGUER

Dotacións públicas para favorecer a utilización de bicicletas e VMP de aluguer

Ler Máis

EC05 AUTOMÓBILES COMPARTIDOS/ALUGUER

Dotacións públicas para favorecer a utilización de coches compartidos, de aluguer ou de alta ocupación

Ler Máis

EV01 SISTEMA PRIMARIO DE INFRAESTRUTURA VERDE URBANA (IVU)

Planificación dunha rede básica e interconectada de espazos e elementos verdes

Ler Máis

EV02 FORESTA URBANA

Nodo principal no Sistema Primario de Infraestrutura Verde Urbana

Ler Máis

EV03 RÚA ARBORADA

Aliñamentos en rúas/vías en escava continua

Ler Máis

EV04 PARQUES DE PETO (POCKET GARDEN)

Espazos oasis no tecido urbano

Ler Máis

EV05 REVEXETACIÓN

Técnicas de naturación intensiva (greening)

Ler Máis

EV06 NOIROS E MUROS VERDES

Incorporación da vexetación en formacións do terreo e muros que estabilizan pendentes

Ler Máis

EV07 PECHES VEXETAIS

Incorporación da vexetación coma estrutura total ou parcial de peche de parcelas ou separación de usos

Ler Máis

EV08 FACHADAS VERDES

Fachadas coma soporte de vexetación ou xardín en vertical

Ler Máis

EV09 CUBERTAS VERDES

Plantación de cultivos vexetais sobre as cubertas dos edificios

Ler Máis

PC01 PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Gestión de la participación de los ciudadanos en los procesos de transformación urbanística

Ler Máis

PC02 INTERVENCIÓN CIDADÁ NO ESPAZO PÚBLICO

Implantar soluciones sostenibles activando la concienciación colectiva

Ler Máis

PC03 NATURACIÓN DE ESPAZOS PRIVADOS

Intervencións en espazos comúns de propiedade privada mediante a cooperación entre propietarios

Ler Máis

TR01 INTEGRACION DE SOLUCIÓNS

Integracion de solucións e relación entre redes, ou como se relaciona unha intervención nun tecido novo co tecido existente

Ler Máis

TR02 EFICIENCIA ENERXÉTICA MUNICIPAL

Evaluación e mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas e servizos urbanos municipais

Ler Máis

TR03 FERRAMENTAS DE AXUDA

Aplicación de software ou plantillas de cálculo para o deseño de solucións sustentables

Ler Máis

UB01 DENSIDADE / TIPO DE EDIFICACIÓN

Densidade e tipos de edificios segundo parámetros de sustentabilidade

Ler Máis

UB02 ORIENTACIÓN DA EDIFICACIÓN

Orientación da edificación en novos desenvolvementos urbanos atendendo a criterios bioclimáticos

Ler Máis

UB03 SOLEAMENTO DE ESPAZOS LIBRES

Configuración dos espazos libres para optimizar o confort térmico

Ler Máis

UB04 SOMBREADO ESTACIONAL

Instalacións de protección fronte ao sol en espazos libres durante os meses cálidos

Ler Máis

UB05 MATERIAIS E ACABADOS EN PAVIMENTOS E PARAMENTOS EXTERIORES

Selección de materiais en función do balance térmico e do balance hídrico

Ler Máis

UB06 REDES DE CALOR (DISTRICT HEATING)

Concentrar a infraestrutura de xeración térmica con enerxía renovable para dar servizo a varios edificios

Ler Máis

Ferramenta de cálculo de efectos ambientaIs

A particularidade deste catálogo reside no esforzo na cuantificación das melloras que se poden obter ao aplicar estas solucións. Por iso ofrece unha ferramenta de cálculo que permite avaliar os efectos ambientais esperados pola aplicación das solucións de deseño urbano seleccionadas.

 

Catálogo completo E aplicación en área piloto

► EQUIPO REDACTOR:
JESÚS ÁNGEL MARTÍNEZ ESPIÑEIRA. ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS
CELIA MARTÍNEZ HIDALGO. ARQUITECTA
GERMÁN CAMINO MARTÍNEZ. ARQUITECTO (GCMP | Paisajes Resilientes)
MERCEDES PÉREZ VILLALÓN. AMBIENTÓLOGA (GCMP | Paisajes Resilientes)
JORGE GÓMEZ CEREIJO. ARQUITECTO (GAU Arquitectura e Urbanismo SLp)
ALBERTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. ARQUITECTO (GAU Arquitectura e Urbanismo SLp)
MANUEL LÓPEZ GUITAR. ARQUITECTO (GAU Arquitectura e Urbanismo SLp)
JORGE SALVADOR FERNÁNDEZ. ARQUITECTO (GAU Arquitectura e Urbanismo SLp)