Orzamento

Nesta páxina podes consultar o orzamento do proxecto LIFE Lugo + Biodinámico.

 

Identificador do proxecto

LIFE14 CCA/ES/000489

Duración

18/01/2016 ao 30/06/2020

 

Axentes do proxecto

Socio coordinador

Concello de Lugo

Socios do proxecto

Universidade de Santiago de Compostela, Campus Lugo

Universidad Politécnica de Madrid

Entidades cofinanciadoras

Deputación de Lugo

Unión Europea

ORZAMENTO LIFE Lugo + Biodinámico

SOCIOS RESPONSABLES DE ACCIÓNS

ORZAMENTO TOTAL ACCIÓNS

FINANCIACION

Deputación de Lugo Unión Europea
Concello de Lugo (Coordinador) 1.768.900,00 € 526.220,00 € 701.340,00 €
Universidade de Santiago de Compostela 1.667.267,58 € 1.000.360,55 €
Universidad Politécnica de Madrid 152.384,05 € 91.430,43 €

CUSTO TOTAL

3.588.551,63 €

526.220,00 €

1.793.130,98 €

ORZAMENTO POR ACCIÓNS

DESCRICIÓN ACCIÓNS

IMPORTE

Accións A: Planificación do Proxecto 116.804,00 €
Accións C: Execución e desenvolvemento do Proxecto 2.281.672,00 €
Accións D: Monitorización e análise do impacto 187.845,00 €
Accións E: Comunicación e divulgación 589.988,00 €
Accións F: Xestións, sinerxias e auditoría do Proxecto 293.200,00 €
Gastos Xerais 119.042,63 €

TOTAL

3.588.551,63 €