Política de privacidade

A cidade de Lugo a través deste sitio web ofrece información de interese xeral para a cidade eo municipio de Lugo.

O tratamento de datos persoais recollidos a través deste dominio realízase de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e outras normas aplicables. O interesado pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, s / n – LUGO

Concello de Lugo

Número de IVE P-2702800-J
Praza Maior, 1
27001 LUGO
Teléfono 982 297 100
info@concellodelugo.org