Aviso legal

O Concello de Lugo ofrece información de interese xeral para a cidade e o municipio de Lugo, relacionada co proxecto Life Lugo + Biodinamico.

Os contidos deste sitio web poderán ser modificados e actualizados polo Concello de Lugo sen previo aviso, tanto en termos de información e estrutura como de deseño gráfico.

O Concello inclúe nos seus sitios enlaces a contidos externos que considera de interese para a cidadanía, sempre observando as normas reguladoras dos dereitos de propiedade intelectual e as regras básicas de comportamento ético en Internet. Neste senso, o Concello non se fai responsable dos cambios que se poidan producir nos destinos das ligazóns externas incluídos no sitio web municipal ou no uso que fagan destes contidos os usuarios do sitio web.

O Concello de Lugo é o titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e os códigos que se recollen neste dominio, a menos que se faga referencia expresa en senso contrario. As marcas ou signos distintivos de calquera natureza que se recollen nestes sitios tamén están protexidos pola lexislación vixente. A reprodución, distribución, comercialización ou modificación non autorizada de todos constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

O uso non autorizado expresamente da información contida nos dominios, así como os danos que se poidan ocasionar nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Lugo poden orixinar o exercicio por parte das accións que legalmente procedan.

O usuario recoñece e acepta que o uso do contido e servizos ofrecidos polo Concello de Lugo no seu sitio web realízase baixo o seu exclusivo e exclusivo risco e responsabilidade.
O usuario acepta facer uso dos servizos e contidos da web adecuados á Lei e non utilizalos para realizar actividades ilegais ou contrarias ás regras básicas de comportamento ético en Internet, que infrinxen os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial, ou calquera outra norma aplicable.

O Concello de Lugo non será responsable dos fallos que poidan producirse nas comunicacións, incluída a eliminación, a transmisión incompleta ou os atrasos na devolución, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento. O Concello de Lugo resérvase o dereito de denegar ou retirar o acceso ao sitio web ou servizos, en calquera momento e sen previo aviso, aos usuarios que non cumpran estas condicións.

Nos casos non previstos nestas condicións xerais, así como na interpretación e resolución dos conflitos que poidan xurdir como consecuencia dos mesmos, aplicarase a lexislación española.
O tratamento de datos persoais recollidos a través de nome da páxina web realízase de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e doutras normas de aplicación. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1 – LUGO

Toda comunicación ou publicación relacionada co proxecto, realizada polos beneficiarios en forma conxunta ou individual en calquera formato e empregando calquera medio, indicará que reflicte só a opinión do autor e que a Axencia/Comisión non é responsable de ningún uso que poida facerse da información que contén.