Edificio Impulso Verde

Impulso Verde, fotos de Héctor Santos-Díez

Proceso de edificación Impulso Verde

Visitas Impulso Verde

Curso CLT, Módulo 3

Prototipo da Gridshell

Visita ao serradoiro Hijos de Ramón Rubal de Alfoz

Presentación edificio Impulso Verde