Recogida de planta en vivero

Ilustración mediante fotografías das actuacións levadas a cabo coa acción C4 do proxecto LIFE Lugo+Biodinámico, coordinada pola Universidade de Santiago de Compostela: SELVICULTURA DE FRONDOSAS AUTÓCTONAS EN MEDIO URBANO PARA PRODUCIÓN DE MADEIRA DE CALIDADE.

1. Recollida de planta en viveiro forestal

2. Inicio de plantación

Inicio de plantación (noviembre 2018)

3. Desbroce inicial

4. Peche perimetral

5Apertura de buratos de plantación

Apertura de hoyos y plantación

6. Aviveirado da planta

7. Preparación da planta previa á plantación

Preparación de la planta previa a la plantación

8. Plantación manual

9. Seto cortaventos